urzad-skarbowy

Urząd Skarbowy w Sosnowcu – ważne informacje

Urząd Skarbowy w Sosnowcu ulokowany jest przy ulicy 3 Maja 20. W pobliżu jest dworzec Sosnowiec Główny oraz Aleja Zwycięstwa. Urząd Skarbowy zajmuje się podatkami płaconymi przez obywateli i firmy. Są to podatki CIT (płacone przez firmy), PIT (płacone przez osoby prywatne) oraz VAT. Firmy rozliczają się co miesiąc, a ponadto składają zeznanie roczne. Obywatele rozliczają się raz w roku i w ten sposób realizują swój obowiązek podatkowy. Jeszcze niedawno wszystkie obowiązki należało realizować osobiście. Dzisiaj większość obowiązków można realizować z własnego domu czy firmy, co jest bardzo wygodne. Zdalne składanie zeznań jest łatwe i przekłada się na szybkie realizowanie obowiązków podatkowych.

Jakie sprawy załatwisz w Urzędzie Skarbowym?

Spraw jest bardzo wiele do załatwienia – klient może poprosić o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej, zaświadczenie o zapłaceni podatku od spadków oraz darowizn lub zwolnienia czy przedawnienia takiego podatku. Dostępne jest też zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Spadkodawca czasami potrzebuje zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy.

Zobacz też: Urzędy Pracy na Śląsku

Nieraz klienci mają zaległości podatkowe i wówczas muszą wybrać się do urzędu skarbowego, aby takie zaległości zapłacić razem z ustawowymi odsetkami. Firmy proszą czasami o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, które jest ważne wtedy, gdy dana firma przygotowuje wniosek o fundusze UE.  Takie dokumenty można uzyskać w urzędzie skarbowym. Jak widać spraw jest wiele, a urząd skarbowy realizuje wszelkie formalności niezbędne osobom prywatnym lub firmom różnego rodzaju.

Fot. Google Maps