Zmiany w PIT od 1 lipca 2023 – co nowego?

1 lipca 2023 roku przynosi istotne przewartościowania w polskim systemie podatkowym. Zmiany, które wchodzą w życie, mają bezpośredni wpływ na codzienne finanse wielu rodzin w Polsce. Wśród tych innowacji najważniejsze to wprowadzenie korzystniejszych regulacji dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, poszerzenie zakresu ulgi rehabilitacyjnej oraz udogodnienia dla małżeństw związane z wynajmem nieruchomości. W poniższym tekście przybliżymy szczegóły tych nowości, aby podatnicy mogli pełniej zrozumieć i skorzystać z nowych możliwości, jakie stawia przed nimi zmienione prawo podatkowe.

Ulga na jedno dziecko niepełnosprawne bez limitu dochodu

Od 1 lipca 2023 roku dochodzi do kluczowej zmiany w zakresie ulgi podatkowej dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że wsparcie finansowe nie będzie już związane z przekraczaniem pewnego progu dochodowego, zarówno dla pojedynczego podatnika, jak i dla małżeństwa. Co więcej, ustawodawca zdecydował się na zastosowanie tej nowelizacji w sposób retrospektywny. Dzięki temu podatnicy będą mogli odliczyć ulgę również od dochodów osiągniętych począwszy od pierwszego dnia 2023 roku. Ostateczne rozliczenie przy korzystaniu z tej ulgi będzie więc możliwe już przy składaniu zeznania podatkowego PIT za cały rok 2023. Do tej pory ulga na jedno dziecko niepełnosprawne przysługiwała, gdy dochód podatnika nie przekraczał 56 0000 złotych, a w przypadku małżeństwa nie przekraczał 112 000 złotych.

Szersza ulga rehabilitacyjna

Podatnicy, którzy na co dzień wspierają osoby niepełnosprawne w ramach swojego gospodarstwa domowego, otrzymają dodatkowe wsparcie dzięki rozszerzeniu ulgi rehabilitacyjnej. Dotychczasowe przepisy skupiały się głównie na podstawowej strukturze rodziny, ale teraz zakres ten został rozszerzony na osoby zaliczane do 1 grupy podatkowej. Oznacza to, że wsparcie finansowe będą mogli otrzymać nie tylko rodzice czy rodzeństwo osób niepełnosprawnych, ale także dziadkowie oraz wnukowie. To ważny krok w kierunku rozszerzenia wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Warto również zaznaczyć, że podatnicy będą mogli skorzystać z nowego zakresu ulgi już przy składaniu zeznania PIT za 2023 rok, co dodatkowo podkreśla aktualność i znaczenie wprowadzonych zmian.

Ryczał od najmu w górę

Zmiany w kwestii opodatkowania najmu prywatnego przynoszą wieści, które z pewnością ucieszą wielu podatników. Limity ryczałtu od przychodów w tym zakresie zostaną bowiem istotnie zwiększone. Szczególnie korzystna zmiana dotyczy małżeństw, dla których nowy próg wyniesie aż 200 000 złotych – w porównaniu z wcześniejszym limitem 100 000 zł, mówimy o podwojeniu dostępnej kwoty. Skąd ta zmiana? Wcześniejsze regulacje dotyczące górnej granicy przychodów traktowały małżonków rozliczających się wspólnie jako jedną jednostkę podatkową, ustalając dla nich wspólny limit przychodowy. Od 1 lipca jednak wprowadzono kluczową zmianę, która z pewnością przyniesie ulgę wielu parom. Teraz każdy z małżonków będzie miał „swoją” niezależną pulę przychodów wynoszącą 100 tys. zł. W praktyce oznacza to, że jeśli obaj małżonkowie osiągają przychody z najmu, ich łączna górna granica przychodów zostanie podwójnie zwiększona do 200 tys. zł. To nie tylko ułatwi rozliczenia, ale także przyniesie oszczędności podatkowe dla wielu osób. Warto również podkreślić, że nowe regulacje będą miały charakter retrospektywny. Oznacza to, że będą miały zastosowanie już od początku 2023 roku, co dodatkowo umożliwi korzystanie z podwyższonego ryczałtu podczas składania zeznań za ten rok.

Częste zmiany w ustawodawstwie podatkowym stanowią wyzwanie dla przeciętnego podatnika. Musi on bowiem cały czas trzymać rękę na pulsie, gdyż prawo podatkowe jest w stałym ruchu. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się doradztwem w tym zakresie. Doradca podatkowy może bowiem pomóc nam w odnalezieniu się w coraz to nowej rzeczywistości podatkowej i rozliczeniu swoich obowiązków podatkowych w sposób jak najbardziej dla nas optymalny.

Materiał partnera