Czym zajmuje się herbologia?

Efektywne rolnictwo wymaga znajomości wielu nauk biologicznych i ekologicznych. Jedną z nich jest herbologia. Warto wiedzieć, jakie zagadnienia porusza ta dziedzina.

Charakterystyka

Herbologia stanowi naukę o biologii, ekologii oraz zwalczaniu gatunków segetalnych. Jest ona jednym z działów ochrony roślin. Obejmuje zagadnienia związane ze szkodliwością, konkurencyjnością, kompensacją i rejonizacją chwastów. Herbologia dotyczy ponadto biologicznej oceny efektywności działania herbicydów oraz ich mieszanek w zależności od warunków atmosferycznych, glebowych, a także stopnia ingerencji roślin segetalnych.

Chwasty

Gatunki niepożądane rosną zazwyczaj na łąkach, polach oraz pastwisku. Chwasty produkują nasiona, które są mogą przetrwać w stanie spoczynku przez długi czas. Pozostają one w tej fazie dopóki uszkodzeniu nie ulegną ich łupiny lub nie oddziałuje na nie słońce. Chwasty potrafią przystosować się do warunków i techniki uprawy. Rozwijają się one szybciej iż polne lub ogrodowe rośliny. Chwasty dzieli się na odmiany segetalne, ruderalne oraz łąkowe. Wiele z nich wykazuje działanie niepożądane. Chwasty obniżają bowiem roślinne plony, utrudniają zbiór zbóż oraz wartość żniw. Wiele z nich prowadzi również do uszkodzeń maszyn rolniczych.

Zwalczanie

Do ochrony roślin stosuje się zazwyczaj opryski na chwasty, zawierające herbicydy. Zabiegi na bazie pestycydów stanowią ponadto uzupełnienie mechanicznych operacji pielęgnacyjnych. Herbicydy można podzielić z uwzględnieniem różnorodnych kategorii. Środki przedsiewne pozwalają zlikwidować chwasty przed rozpoczęciem ich fazy konkurencyjnej z uprawianymi roślinami. W obrębie pestycydów wyróżnia się ponadto preparaty doglebowe. Są to opryski na chwasty dwuliścienne. Na rynku znaleźć można także preparaty dolistne oraz synergiczne.

Chcąc skutecznie zwalczyć rośliny segetalne, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką niepożądanego gatunku. Warto również pamiętać o stosowaniu herbicydów od sprawdzonych producentów. Dostępne są one na stronie Syngenta.pl